Kosár
tartalma


Összesen

0.00 €

Tovább

Adatkezelési tájékoztató

Érintett személy beleegyezése a Szlovák Köztársaság 18/2018-as számú Személyes adatok védelméről szóló törvényének értelmében.

A résztvevő személy részvételével hozzájárulását adja személyes adatai feldolgozásához a Diákhálózat – Študentská sieť (IČO: 00602515, a továbbiakban: “DH”) részéről a DH által szervezett Klubmozgalmi Nagytalálkozó kapcsán történő későbbi tájékoztatás céljából.

A személyes adatok feldolgozása az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 rendelete (2016. április 27.) a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről (általános adatvédelmi rendelet) és a Szlovák Köztársaság 18/2018-as számú Személyes adatok védelméről szóló törvénye alapján történik. A feliratkozó kijelenti, tudatában van azon jogainak, melyek a 18/2018-as számú törvény 19. § - 30. § alapján az adatkezelő kötelességeiből származnak az érintett személyek jogainak érvényesítésekor.